Hoofdcontent

Wethouder lanceert Een Held Belt-campagne bij Sportcafé sociale veiligheid

10 november 2023

Wethouder lanceert Een Held Belt-campagne bij Sportcafé Missie Maashorst 
In de week van respect lanceerde wethouder Van den Broek (Sport) van de gemeente Maashorst samen met Missie Maashorst de campagne ‘Een Held Belt’. Dit gebeurde tijdens het Sportcafé over sociale veiligheid. Die avond werd uitgebreid stilgestaan bij de campagne en de basiseisen sociale veiligheid.

Een Held Belt
Onder toeziend oog van meer dan 50 vrijwilligers, professionals en vertrouwenscontactpersonen uit Maashorst, lanceerde de wethouder op 8 november de campagne Een Held Belt: “In Maashorst willen we een heel divers aanbod van breedtesport. Veilig sporten is daarbij een absolute basisvoorwaarde. Daarom zijn we blij met deze campagne die daar een bijdrage aan levert.”


De boodschap van Een Held Belt is helder. Lekker sporten in een veilige omgeving, dat wil iedereen. Maar soms gebeuren er dingen die geen goed gevoel geven. Vertrouw dat onderbuikgevoel en kom in actie! Want maar al te vaak durft óf kan iemand die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag dat zelf niet. 
Via telefoonnummer 088 – 368 68 13 kunnen inwoners uit Maashorst 24 uur per dag terecht voor advies en ondersteuning van een professional. Ook (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag kunnen via de hulplijn worden gemeld.  

Basiseisen 
Gastspreker Erik Beuker, expert bij Centrum Veilige Sport Nederland, benadrukte in het tweede deel van het Sportcafé het belang van sociale veiligheid in de sport. ”Niemand legt een autosleutel op een zichtbare plek bij een sportclub, maar ouders zetten er wel hun kostbaarste bezit af: hun kind(eren). Maak je als club serieus werk van sociale veiligheid, heb je altijd een streepje voor.” 
Centrum Veilige Sport ondersteunt clubs onder andere bij de implementatie van de vier 'basiseisen sociale veiligheid': de gratis VOG-regeling, gedragscode sport, het aanstellen en opleiden van een vertrouwenscontactpersoon en een e-learning voor trainers en coaches.

 

Ondersteuning
Meer informatie over de campagne Een Held Belt of aan de slag met sociale veiligheid? Kijk op www.eenheldbelt.nl of neem contact op met Lieke via 06-28879823 of l.reinders@ssnb.nl